Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) informeert de actoren in de sociale sector over de sociale bescherming in België, met aandacht voor de Europese context. Dankzij het engagement van de auteurs (academici, ambtenaren, politiek verantwoordelijken en medewerkers van studiediensten van sociale partners) draagt het BTSZ bij aan een solidaire maatschappij waarin voortdurend wordt gewerkt aan een performante sociale bescherming en insluiting. De redactie van het BTSZ heeft altijd bijzondere interesse getoond voor het internationaal aspect van de ontwikkeling van de sociale zekerheid. Reeds in het allereerste nummer stond een bijdrage over de sociale zekerheid in Frankrijk.

Het BTSZ is een zogenaamd “peer reviewed” tijdschrift. Elke ingezonden bijdrage wordt geëvalueerd door twee anonieme vakgenoten (‘peers’) die verifiëren of het artikel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet en dus waardevol is om opgenomen te worden in het tijdschrift. De kandidaat-auteurs ontvangen de commentaren van deze vakgenoten en krijgen de kans om hun tekst, indien nodig, bij te sturen en opnieuw in te zenden. Deze peer reviews garanderen de lezer dat de gepubliceerde artikels aan bepaalde standaarden voldoen.”

Student Award 2018: masterscripties sociale zekerheid gevraagd!

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) is een multidisciplinair, wetenschappelijk tijdschrift dat een uitgebreid doelpubliek informeert over sociale zekerheid en sociale bescherming in België binnen de Europese context. Met de Student Award willen we masterscripties over sociale zekerheid en sociale bescherming in de schijnwerpers plaatsen.

Behandel jij een thema van de sociale bescherming in je scripte, neem dan zeker deel aan de Student Award 2018!

Deelnemen is heel eenvoudig:

  • de wedstrijd is open voor studenten en net afgestudeerde studenten, ingeschreven in een Belgische onderwijsinstelling;
  • de masterproef of masterscriptie behandelt een thema van sociale zekerheid of sociale bescherming (in de ruime zin), ze wordt verdedigd in het academiejaar 2017-2018 en is opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits of Engels;
  • mail 2 identieke versies (1 in Word en 1 in pdf) uiterlijk op 15 september 2018 naar yves.stevens@kuleuven.be , Koen.Vleminckx@minsoc.fed.be en Roland.VanLaere@minsoc.fed.be

De selectie gebeurt door het redactiecomité van het BTSZ en de prijs wordt uitgereikt door de minister van sociale zaken. De eerste prijs bedraagt 1000 €. De drie beste werken worden gepubliceerd op de website van het BTSZ. 

Student Award 2017

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid organiseert jaarlijks een wedstrijd voor masterproef of masterscriptie “Student Award BTSZ” met een prijs van 1000 EUR en publicatie in het BTSZ. De definitieve selectie 2017 gebeurde door het redactiecomité van het BTSZ en de prijs wordt op 29 januari uitgereikt door de minister van Sociale Zaken. De drie beste werken worden integraal gepubliceerd op de website van het BTSZ.

De selectie van de jury:

Meer informatie