Slotconferentie van het BELMOD en TAKE project 23 juni 2022

BELMOD x TAKE

 

Slotconferentie van het BELMOD en TAKE project

23 juni 2022 - Finance Tower & streaming

Non-take-up of de niet-opname van sociale rechten is een belangrijk thema in de strijd tegen armoede en sociale exclusie. De FOD Sociale Zekerheid en het TAKE Consortium organiseerden rond dit thema een conferentie op donderdag 23 juni om de eindresultaten van het BELMOD-project en het TAKE-project voor te stellen.

Programma

8u15-9u00: Ontvangst

9u00-9u30: Welkom

 • Peter Samyn (FOD Sociale Zekerheid)
 • Karine Lalieux (Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met o.a. Personen met een handicap en Armoedebestrijding)
 • Aziz Naji (Coördinator van het BRAIN-be programma, Belspo)

9u30-10u45: Hoogte en kenmerken van de niet-opname van middelengetoetste uitkeringen in België (Voorzitter : Laurent Nisen (Université de Liège))

 • Resultaten van het TAKE-project – Tim Goedemé (Universiteit Antwerpen) en Manon Bolland (Université de Liège)
 • Reacties van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) – Caroline Van der Hoeven

10u45-11u15: Koffiepauze

11u15-12u30: De oorzaken van non-take-up van het (equivalent) leefloon (Voorzitter : Laurent Nisen (Université de Liège))

 • Resultaten van het TAKE-project – Julie Janssens (Universiteit Antwerpen)
 • Alexandre Lesiw (POD Maatschappelijke Integratie)
 • Fulgence Lupaka Issa Azala (Ervaringsdeskundige bij de POD Maatschappelijke Integratie)

12u30-13u30: Lunch

13u30-14u45: Digitalisering (Voorzitter: Rudi Van Dam (FOD Sociale Zekerheid))

 • Resultaten van het BELMOD-project: proactieve identificatie – Gineke Mampaey (FOD Sociale Zekerheid)
 • Voorbeeld van proactieve identificatie: Statistisch rapport over de proactieve flux van de verhoogde tegemoetkoming (fluxjaar 2020) – Daniil Gvardeitsev (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV))
 • Frank Robben (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ))

14u45-15u15: Koffiepauze

15u15-16u30: Vereenvoudiging, harmonisering & monitoring (Voorzitter: Rudi Van Dam (FOD Sociale Zekerheid))

 • Resultaten van het BELMOD-project – Arne Corselis (FOD Sociale Zekerheid)
 • Reacties van Hélène Deroubaix (Université Libre de Bruxelles  (ULB))
 • Reacties van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting – Henk Van Hootegem

16u30-17u00: Slotwoord

 • Frank Vandenbroucke (Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid)
 • Bedanking door Natascha Van Mechelen (FOD Sociale Zekerheid) & Tim Goedemé (Universiteit Antwerpen)

Video

Eindrapport 2022

Eindrapport BELMOD-project (.pdf)

Presentaties

Belmod x Take voormiddag: TAKE-BAPN-POD MI (.ppt) 

Belmod x Take namiddag: BELMOD-RIZIV-KSZ-Steunpunt (.ppt) 

Fotoreeks

Foto's evenement websize

Videoboodschap

Frank Vandenbroucke
Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Contact

BELMOD: belmod@minsoc.fed.be

TAKE: julie.janssens@uantwerpen.be

Partners

European Commission
Federaal Planbureau Analyses en Vooruitzichten
Belspo
Universiteit Antwerpen Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck
KU Leuven Department of economics
University of Essex
Liège Université
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
RIZIV
Federale Pensioendienst