Europees netwerk voor de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude

3e Conferentie van het European Fraud and Error Platform

Op 17 en 18 oktober 2016 vond de 3e jaarlijkse conferentie van het “European Fraud and Error Platform” plaats te Brussel. De nationale contactpersonen van 32 landen verzamelden om informatie uit te wisselen en te overleggen over sociale fraude, misbruik en systematische moeilijkheden bij de coördinatie van sociale zekerheidssystemen in Europa.

Gaël Kermarrec en Christophe Zutterman van de FOD Sociale Zekerheid verzorgden een presentatie over datamining methodes om detacheringsfraude sneller en efficiënter op te sporen.

Context

In maart 2010 vroeg de Europese Commissie de lidstaten om nationale contactpunten (National Contact Points) te benoemen om de informatie-uitwisseling in de strijd tegen sociale fraude te vereenvoudigen. Met een enkel contactpunt per land zou iedere lidstaat fraude of het risico daarop makkelijk moeten kunnen melden aan de buitenlandse overheden.

Een lijst met nationale contacten werd in juli 2011 door het secretariaat van de Administratieve Commissie gepubliceerd. Uit een eerste analyse bleek al snel dat deze lijst onvolledig was, met daarenboven een aantal gebreken. De communicatie tussen de staten verliep niet echt doeltreffend en de eerste pogingen tot informatie-uitwisseling waren weinig succesvol.

Om deze reden en na een aanvraag tot verbetering van de Europese Commissie heeft de FOD Sociale Zekerheid samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een project voorgesteld om de samenwerking tussen deze nationale contactpunten te verbeteren. Dit project werd “H5NCP” genoemd, waarbij H5 verwijst naar de naam van de beslissing van de Europese Commissie en NCP voor National Contact Points of Nationale Contactpunten staat.

In het kader van het H5NCP-project werd enerzijds een online platform ontwikkeld waar de nationale contactpunten vlot informatie kunnen uitwisselen en anderzijds werden richtlijnen opgesteld met betrekking tot het functioneren van de nationale contactpunten. 

Officieel eindigde het project eind 2013 maar in de praktijk werd dit project verder gedragen tot eind 2015 door de FOD Sociale Zekerheid en de Sociale Verzekeringsbank.

Het platform is niet enkel bedoeld voor uitwisseling van informatie tussen nationale contactpunten, ook nationale experten kunnen er informatie uitwisselen. Op dit moment zijn volgende expert groups actief op het platform:

  • Pension Expert Group
  • Applicable Legislation Expert Group
  • Health insurance Expert Group
  • Employees Benefit Fraud Expert Group
  • Data Exchange Expert Group
  • Family Benefits Expert Group
  • Accidents at work & Occupational diseases Expert Group

Door het grote succes van dit project besloot de Europese Commissie om vanaf 1/1/2016 het online platform te hosten op haar eigen servers en het Project Steering Committee (tot dan uitsluitend vertegenwoordigers van de FOD Sociale Zekerheid en de Sociale Verzekeringsbank) te formaliseren in een ad hoc groep van de Administratieve Commissie voor de Coördinatie van Sociale Zekerheidssystemen, open voor alle leden van de Administratieve Commissie.

Sinds 2016 bestaat het Steering Committee dan ook uit de Belgische en Nederlandse vertegenwoordigers van respectievelijk de FOD Sociale Zekerheid en de Sociale Verzekeringsbank én vertegenwoordigers van Finland, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Ierland.

Elk jaar wordt een conferentie georganiseerd die alle nationale contactpunten verzameld.
De eerste jaarlijkse Conferentie vond plaats in Rome op 25 en 26 september 2014 .
De tweede jaarlijkse conferentie vond plaats in Brussel op 19 en 20 oktober 2015.

Vragen of opmerkingen?

Voor algemene informatie met betrekking tot het European Fraud and Error Platform en haar voorgeschiedenis kan u terecht bij Michiel.VanDerHeyden@minsoc.fed.be, lid van het Steering Committee European Fraud and Error Platform.

Wil je als Belgisch expert toegang tot één van de expertengroepen om informatie uit te wisselen met collega’s van andere Europese lidstaten contacteer dan Gerrit.VandeMosselaer@minsoc.fed.be

Heb je een vraag over een concreet dossier, over de aanpak van sociale fraude in andere Europese lidstaten of over de Belgische aanpak inzake grensoverschrijdende sociale fraude contacteer dan beiden.

Gerrit.vandemosselaer@minsoc.fed.be Belgisch nationaal contactpunt (NCP)

Michiel.VanDerHeyden@minsoc.fed.be Lid Steering Committee European Fraud and Error Platform

 

Publicaties

Europees netwerk (H5NCP)