Bestuursovereenkomst 2016-2018

Een wendbare en menselijke FOD in dienst van de sociale zekerheid en sociale bescherming

Op 03 maart 2016 vond de ondertekening plaats van de eerste bestuursovereenkomst van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Het document omvat de strategische planning van de organisatie voor een periode van 3 jaar, evenals de vertaling van die strategie in operationele doelstellingen voor de periode 2016-2018.

Omdat minister Maggie De Block, als Minister van Sociale Zaken, bevoegd is voor het grootste gedeelte van het activiteitsgebied van de FOD, ondertekende zij het document ook in naam van de andere Ministers en Staatssecretarissen voor wie de FOD opdrachten vervult. Als Voorzitter van het Directiecomité, ondertekende Frank Van Massenhove in naam van de organisatie de bestuursovereenkomst voor de periode 2016 tot en met 2018.

De projecten, indicatoren en kwaliteitscriteria zijn afkomstig uit de reflecties van de verschillende diensten van de FOD, waarbij de medewerkers van de FOD maximaal werden ingeschakeld. Deze doelstellingen zijn ook het resultaat van een intensieve samenwerking met de medewerkers van de Minister van Sociale Zaken, maar ook met de medewerkers van de Minister van Werkgelegenheid, de Minister van Pensioenen, de Minister van Zelfstandigen, de Minister van Defensie (verantwoordelijk voor de burgerlijke oorlogsslachtoffers), de Staatssecretaris voor de Strijd tegen de Sociale fraude en de Staatssecretaris voor Personen met een Handicap.

De bestuursovereenkomst verzekert de correcte uitvoering van de opdrachten die aan de FOD zijn toevertrouwd, in het bijzonder de kwaliteit en de snelheid van de dienstverlening voor de burger, voor de Ministers en Staatssecretarissen belast met het sociaal beleid en voor alle andere partners. De bestuursovereenkomst definieert hoe de FOD zich organiseert om een goede en goedkopere dienstverlening te bieden en bepaalt kwaliteitscriteria voor deze dienstverlening.

De hoeksteen van de bestuursovereenkomst van de FOD is de verbetering van zijn wendbaarheid, efficiëntie en werkcultuur waarbij tegelijkertijd de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebruikers van de FOD (personen met een handicap, zelfstandigen, oorlogsslachtoffers), aan de Ministers en Staatssecretarissen die belast zijn met het sociale beleid en aan haar partners gegarandeerd blijft met inachtneming van het begrotingstraject van de Regering.  De FOD wil een wendbare en menselijke FOD zijn in dienst van de sociale zekerheid en sociale bescherming.

Hiervoor heeft de FOD nauwkeurige indicatoren ontwikkeld en projecten georganiseerd op basis van vier grote assen:

  • De hervormingsagenda van de Federale Regering inzake sociaal beleid proactief ondersteunen;
  • Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de eindgebruikers van de FOD verzorgen en tot een expertisecentrum uitgroeien op het vlak van archivering;
  • Op proactieve wijze de strijd tegen de sociale fraude ondersteunen en het "compliance"-aspect van haar toezichthoudende taken versterken ;
  • De kwaliteit en efficiëntie van de organisatie versterken.

De bestuursovereenkomst bepaalt het meerjarige financiële kader van de FOD evenals de modaliteit voor de opvolging en de aanpassing van de doelstellingen van de FOD.

Bestuursovereenkomst FOD Sociale Zekerheid (.pdf)