Statistieken sociale bescherming

De FOD Sociale Zekerheid produceert een aantal statistieken inzake sociale bescherming. Daarvoor worden de gegevens van diverse partnerinstellingen samengebracht. Zo geven de statistieken een algemeen overzicht van de sociale bescherming in België. De gegevens vloeien voort uit opdrachten en activiteiten van de FOD Sociale Zekerheid zelf of worden door de FOD verzameld in het kader van Europese wetgeving. Momenteel zijn volgende reeksen beschikbaar: