Economische rekeningen

Deze gegevens omvatten de lasten en ontvangsten van de verschillende stelsels van de sociale zekerheid. De Excel-bestanden tonen de meest recente 5 jaren waarvoor gegevens beschikbaar zijn.

Lees de verklarende nota (.pdf) voor een juiste interpretatie van de gegevens.