Europees Systeem van geïntegreerde Statistieken van de Sociale Bescherming (ESSOBS)

Het 'Europees Systeem van geïntegreerde Statistieken van de Sociale Bescherming' (ESSOBS) is een gemeenschappelijk kader ontwikkeld door Eurostat en de lidstaten van de Europese Unie om een consistente vergelijking mogelijk te maken tussen de landen over de uitgaven en ontvangsten van hun voorzieningen inzake sociale bescherming, los van de organisatie daarvan in de landen. Het opmaken van deze statistieken is verplicht voor de lidstaten van de Europese Unie (zie verklarende nota hieronder). 

De databestanden worden steeds uitgedrukt in miljoen euro, % van het BBP en % van de totale uitgaven.

Lees de verklarende nota (.pdf) voor een juiste interpretatie van de data.