Gezondheidsrekeningen (SHA)

Het ‘System of Health Accounts' (SHA) stelt een methodologisch kader vast, waarbinnen landen internationaal vergelijkbare ramingen kunnen opmaken van de consumptie van goederen en diensten voor gezondheids- en langdurige zorg door hun bevolking. Het opmaken van deze ‘Gezondheidsrekeningen’ is verplicht voor de lidstaten van de Europese Unie (zie verklarende nota hieronder). Het gestandaardiseerde kader geeft de mogelijkheid om vergelijkingen te maken over de wijze waarop deze diensten verstrekt worden, met welk doel en wie een deel van de financieringslast draagt.

Deze data worden steeds uitgedrukt in miljoen euro, % van het BBP en % van de totale uitgaven.

Lees de verklarende nota (.pdf) voor een juiste interpretatie van de data.