Indexering van de sociale uitkeringen

De sociale uitkeringen worden automatisch met 2% verhoogd telkens de gezondheidsindex een bepaald niveau (de “spilindex”) overschrijdt.

De automatische koppeling van de sociale uitkeringen aan de evolutie van de index der consumptieprijzen heeft als doel te vermijden dat de koopkracht al te sterk zou worden uitgehold door de inflatie. De wet van 2 augustus 1971 is de referentiewet op vlak van de indexering van de sociale uitkeringen.

De uitkeringen worden verhoogd wanneer de gemeten verhoging van de kosten van het levensonderhoud 2% bereikt. De aanzet tot het indexeren van de uitkeringen wordt gegeven telkens wanneer de zogenaamde "afgevlakte gezondheidsindex" een bedrag bereikt dat "spilindex" wordt genoemd. De afgevlakte gezondheidsindex is het rekenkundige gemiddelde van de gezondheidsindexcijfers van de betrokken maand en van de voorafgaande drie maanden. De sociale uitkeringen worden dan aangepast met ingang van de maand die volgt op de maand waarin de spilindex werd bereikt.

Bijvoorbeeld: het gemiddelde van de indexcijfers van augustus, september, oktober en november 2014 bereikte de spilindex. De maandelijkse sociale uitkeringen werden de volgende maand dan ook verhoogd, dus in december 2014.

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de indexeringen:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014