MiningWatch

De FOD Sociale zekerheid hecht veel belang aan de ontwikkeling en het gebruik van moderne instrumenten die een effectieve ondersteuning bieden bij het gericht opsporen en het vaststellen van sociale fraude.

In juni 2011 rondde onze FOD een eerste test af van een nieuwe tool (Datamining) om sociale fraude beter en efficiënter op te sporen. De FOD Werkgelegenheid en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) werkten hieraan mee.

Dankzij dit instrument kunnen risicoprofielen van de werkgevers opgesteld worden waardoor de sociale fraude doelgerichter kan worden aangepakt. In de loop van 2013 werd een eerste module in gebruik genomen en werden geautomatiseerde indicatoren uitgewerkt om risicoprofielen aan bepaalde werkgevers toe te kennen in verschillende sectoren. Al onmiddellijk werden er veel inbreuken mee vastgesteld.

Databank ‘OASIS’

De FOD heeft toegang tot de databank “OASIS” die heel wat gegevens bevat over werkgevers: zowel informatie op vlak van de sociale zekerheid als fiscale gegevens. Deze databank wordt gebruikt door de vier federale sociale inspectiediensten: de DG Sociale Inspectie van onze FOD, de dienst Toezicht op de sociale wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Tool zoekt statistische verbanden

Het nieuwe programma zoekt statistische verbanden in de databank. Het analyseert gebeurtenissen en evoluties zoals: een sterke stijging of daling van de omzet, plotseling veel werknemers in dienst nemen of ontslaan,… en brengt deze gedragingen in verband met de resultaten van de controles. Deze manier van verbanden zoeken heet “datamining”.

De tool laat ook toe om heel uiteenlopende problemen te bestuderen: niet-aangegeven werknemers, niet-gemelde werven, misbruik van de tijdelijke werkloosheid, ongeoorloofde onderaanneming, problematische tewerkstelling van buitenlandse werknemers, …

Werkgevers die aan een specifieke combinatie van kenmerken beantwoorden, krijgen door het systeem een hoge risicofactor toegekend en kunnen op die manier gericht gecontroleerd worden.

Integratie van datamining

Nadat tests een typische stijging van de resultaten aantoonden (van ca. 15% naar meer dan 50% controles met inbreuken), heeft de sociale inspectie haar inspanningen gericht op het integreren van datamining in de werkprocessen van de inspecteurs. Daarom is in 2014 gestart met het ontwikkelen van de tool MiningWatch.

MiningWatch kan gezien worden als de schakel tussen het dataminingteam en de inspecteurs die de controles uitvoeren op het terrein. In de tool worden de resultaten van datamining aangeboden: gesorteerde lijsten van risicowerkgevers, risicoprofielen die de lijsten verklaren en grafieken die de evolutie van het klassement van de risicowerkgevers weergeven.

Die resultaten komen voort uit de samenwerking van de dataminers met de inspecteurs. Aan de hand van ieder risicomodel wordt een risicoprofiel opgesteld. De risicoprofielen worden voorgelegd aan een expertgroep van inspecteurs. Wanneer deze inspecteurs het risicoprofiel accepteren wordt het met de bijhorende lijst van risicowerkgevers opgeladen in MiningWatch.

Momenteel worden risicoprofielen toegepast voor de Belgische werkgevers in de sectoren bouw, schoonmaak en horeca. Er zijn meerdere selectiecriteria mogelijk en er worden 4 verschillende kleurencodes gehanteerd die de graad van het risico op inbreuken van de werkgever aanduiden. Daarnaast is er in het kader van de strijd tegen sociale dumping een risicoprofiel met betrekking tot de buitenlandse werkgevers die personeel naar België detacheren.

Wanneer een inspecteur een werkgever selecteert in MiningWatch, dan laat de tool ook toe om actuele informatie op te roepen die nuttig kan zijn om een controle voor te bereiden.

MiningWatch is begin 2015 beschikbaar gemaakt voor alle inspecteurs van de sociale inspectie.

Website over het project Datamining

In 2011 werd  het project genomineerd voor de e-Gov Awards in de categorie rendabiliteit.

Bekijk de site die voor die gelegenheid gemaakt werd