Conferentie over sociale bescherming in de post-2015 VN agenda

Conferentie / studiedag
Ma, 27/04/2015 - 09:00

In het kader van het belang dat België geeft aan sociale bescherming in de post-2015 VN onderhandelingen, organiseert de Belgische Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid op 27 april 2015, in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, een conferentie over het thema "Sociale Bescherming in de Post-2015 VN Agenda".

Deelnemers

De conferentie zal een debat op hoog niveau omvatten tussen vertegenwoordigers van zowel ontwikkelings- als ontwikkelde landen, internationale organisaties, academische experten, sociale partners en civiele maatschappij.

Moderator van de conferentie: Mevr. Jacki Davis, Journalist en moderator.

Bevestigde sprekers omvatten Mr. Guy Ryder, Directeur Generaal van de IAO, Ms. Helen Clark, Administrator of the United Nations Development Programme, Mr. Alexander De Croo, Vicepremier en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post, Mevr. Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mr. N Behrndt, Kabinetschef van Europees Commissaris Neven Mimica, bevoegd voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling, Ms. C. Courteille, Directeur IAO Bureau voor de Europese Unie en de Benelux-landen, Mr. T. Auwers, Directeur Generaal FOD Sociale Zekerheid, Mevr. B. Frankinet, Permanent Vertegenwoordiger van België bij de VN in New York, Mevr. I. Ortiz, Directeur Sociale Bescherming bij de IAO, Mevr. K. Roelen, Institute for Development Studies, Mr. R. Delarue, Europese Commissie DG Werk en Sociale Zaken, Mevr. M. Sepúlveda, UN Research Institute for Social Development, Mr. R. Yemtsov, Global Lead for Social Safety Nets bij de Wereldbankgroep, Mevr. A. Drouin, IAO, Mr. F. Veras, International Policy Center for Inclusive Growth, Mevr. F. Bastagli, Overseas Development Institute, Mevr. S. Burrow, General Secretary ITUC, Mr. R. Suarez-Santos, Deputy Secretary General IOE, Mr. B. Vanden Berghe, Directeur van 11.11.11 en Prof. Dr. O. De Schutter, UCL en Europa College.

Doelstelling

Sociale bescherming is in diverse fora over de post-2015 agenda als een kernprioriteit naar voor gekomen. Het Rapport van de Open Werkgroep voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen reflecteert dit groeiend belang door een specifiek target sociale bescherming op te nemen en naar sociale bescherming te verwijzen onder diverse andere voorgestelde doelstellingen. De belangrijkste doelstelling van deze conferentie is om een duidelijke argumentatie te maken van de belangrijke rol die sociale bescherming kan en zou moeten spelen in de post-2015 agenda. Op basis hiervan zal de conferentie vervolgens, gebaseerd op de principes van universaliteit en de multidimensionale rol van sociale bescherming, bespreken hoe sociale bescherming kan worden geïmplementeerd in en doorheen de post-2015 agenda.

Documenten

Contact

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

post2015.BE@minsoc.fed.be

of:

Frederic VAN PETEGHEM
Policy Advisor International Relations
FPS Social Security – DG Strategy and Research
+32 (0)470 13 07 05
Frederic.vanpeteghem@minsoc.fed.be