Full Social Jacket: en jij, welke sociale jas wil jij?

Full Social Jacket is het geesteskind van de FOD Sociale Zekerheid, dat in 2013 het levenslicht zag. De doelstelling was het debat op gang te brengen over wat sociale bescherming in België en in Europa is en zou moeten zijn.

Full Social Jacket is ook een volledige documentaire van 52 minuten, onderverdeeld in 10 hoofdstukken waarin telkens een welbepaalde problematiek aan bod komt en een ruim en duidelijk beeld geeft van de sociale kwesties in Europa.

Full Social Jacket, dat is ook een spel waarin je je eigen sociale jas kunt samenstellen en de essentiële vragen over de sociale bescherming in Europa vandaag kunt stellen.

Full Social Jacket, dat is ten slotte een blog waar je het debat kunt verder zetten.