Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van de website www.socialsecurity.belgium.be van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden. Je kan ze hieronder nalezen. Door het louter gebruikmaken van de website word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Doel van de site

De informatie op de website van de FOD Sociale Zekerheid is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Je mag ze dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen.

Indien je nood hebt aan persoonlijk advies, neem je contact op met de bevoegde diensten binnen de FOD Sociale Zekerheid. Indien je niet weet wie je moet contacteren, kan de informatieambtenaar  je wellicht helpen.

De informatie en documenten op de website mogen niet aanzien worden als een authentieke overname van de officiële teksten. Enkel de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, gelden als authentieke bron.

De FOD Sociale Zekerheid is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het gebruik van de website of van de websites waarnaar hij verwijst.

Copyrights

De teksten die je op de website vindt, zijn vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar met bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde teksten voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld.

Voor het gebruik en de reproductie van afbeeldingen, video, audio en alle andere multimediale informatie  dien je steeds op voorhand onze goedkeuring te vragen. Je kan dit doen via de webmaster: webteam@minsoc.fed.be.

De FOD Sociale Zekerheid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website. Sommige grafische, auditieve en andere multimediale elementen worden door derden aangeleverd. Hierdoor kunnen ze beschermd zijn door het auteursrecht en zijn het gebruik en reproductie mogelijk beperkt en onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de auteur.