Handistreaming

Wat is handistreaming?

Het begrip handistreaming is een samentrekking van de begrippen "handicap" en "mainstreaming".

Mainstreaming is een beleidsconcept voor een geïntegreerde aanpak doorheen verschillende beleidsdomeinen. Het concept is wereldwijd gekend van gender mainstreaming. Handistreaming voert een gelijkaardige geïntegreerde aanpak in voor personen met een handicap .

Handistreaming heeft dus als doel om op een transversale en preventieve manier in alle beleidsdomeinen een dimensie "handicap" te integreren. Op die manier kan worden vermeden dat er een verschillende behandeling bestaat of ontstaat tussen mensen met een handicap en mensen zonder handicap.

Handistreaming in België

In juli 2016 werd een federaal plan handistreaming goedgekeurd. In dit actieplan verbindt iedere minister en staatssecretaris zich ertoe om de handicapdimensie te integreren in een aantal beleidslijnen. In totaal betreft het meer dan 70 beleidslijnen waarvoor de betrokken regeringsleden nagaan wat de impact is op het leven van personen met een handicap.

Het Actieplan Handistreaming voorziet in een jaarlijkse rapportage aan de Ministerraad door de Staatssecretaris voor Personen met een handicap over de uitvoering van de genomen engagementen, in samenwerking met het coördinatiemechanisme. Het actieplan is één van de twee hoofdsporen ter implementatie van het UNCRPD op federaal niveau.

Meer informatie: