Informele Werkgroep Sociale Investeringen

In juli 2023 lanceerden het Spaanse voorzitterschap en het toen aanstaande Belgische voorzitterschap van de Europese Raad van EU een Informele Werkgroep Sociale Investeringen (IWGSI).  Het hoofddoel van deze werkgrouep is om input te leveren op basis van empirisch bewijs met betrekking tot micro- en macro-economische rendementen van sociale investeringen en hervormingen, evenals monitoring- en evaluatiemethodologieën voor het opvolgen van sociale investeringsrendementen ter ondersteuning van een politiek debat. 

Sociale investeringen en hervormingen

Op de 12 maart 2024, spraken de ministers van Economische en Financiële Zaken met de ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken over sociale investeringen en hervormingen voor veerkrachtige economieën.

De ministers gingen in op de positieve effecten van sociale hervormingen en investeringen op de economische groei en de budgettaire houdbaarheid, en deelden voorbeelden van recente werkgelegenheids- en sociale hervormingen in hun landen die hebben bijgedragen tot een groter groeipotentieel.

Ook bespraken ze hoe de samenwerking tussen de Raadsformaties ECOFIN en EPSCO verder kan worden verbeterd om de impact van sociale investeringen en hervormingen op de economische groei, de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de sociale cohesie in het kader van het Europees Semester beter te beoordelen.

Ontdek meer over sociaal investeren in deze video!