50 jaar vrij verkeer in de EU

In 2018 vierde de Europese Commissie 60 jaar coördinatie van de sociale zekerheid en 50 jaar vrij verkeer in de EU.

Ter gelegenheid van deze mijlpaal in haar geschiedenis viert de Europese Commissie de "EU-verhuizers" die mooie arbeidsmogelijkheden in het buitenland hebben ontdekt en een betere toekomst voor zichzelf hebben opgebouwd. Omdit te illustreren lanceerde de Europese Commissie en EURES in december de #EUmovers wedstrijd. Chloé Jorigny-Casteuble, Attachée bij de DG BeSoc van de  FOD Sociale Zekerheid, vertegenwoordigde België met haar verhaal en heeft hiermee 1 van de 5 prijzen gewonnen. 

Historiek

De Europeanen zijn altijd in beweging geweest. Maar vandaag hebben de EU-burgers dankzij het vrije verkeer betere mogelijkheden om zich naar het buitenland te verplaatsen om er te werken. In combinatie met de coördinatie van de sociale zekerheid hebben de Europeanen ook het recht om overal in de EU te reizen, te studeren en met pensioen te gaan, met de voortdurende bescherming van hun sociale uitkeringen. Van de eerste landverhuizers een halve eeuw geleden tot de dromers die op zoek waren naar mogelijkheden om vandaag in het buitenland te werken: een eerbetoon via de verhalen en ervaringen die mogelijk werden dankzij de vrijheid van verkeer.

De eerste verordening van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) over de coördinatie van de sociale zekerheid dateert van 1958. Deze verordening vergemakkelijkte het vrije verkeer van werknemers door hun rechten te beschermen wanneer zij zich binnen de EU verplaatsen. Een decennium later, in 1968, werd het vrij verkeer van werknemers volledig ingevoerd. Dit maakte het voor alle EU-burgers mogelijk om een baan in een andere lidstaat te aanvaarden en er te verblijven bij hun familie.

Sindsdien is het concept gerijpt en ontwikkeld tot een van de vier essentiële vrijheden van de Europese Unie. Vrij verkeer is een van de belangrijkste verworvenheden van het EU-recht en een van de grootste vrijheden die Europeanen in heel Europa genieten.

Het vrij verkeer van personen heeft de EU aanzienlijke vooruitgang gebracht, zowel voor sociale als voor economische prestaties. Arbeidsmobiliteit is essentieel voor een goed functionerende interne markt. Zij komt de economie en de hele samenleving ten goede door tekorten en overschotten aan arbeidskrachten aan te pakken en bij te dragen tot groei en innovatie.

"Het vrij verkeer van personen tussen de lidstaten is hét kenmerk van de Europese Unie. Het is van centraal belang voor de identiteit van de Unie en het betekent een mentale revolutie voor iedereen. Uit cijfers blijkt dat deze revolutie langzaam maar zeker plaatsvindt". 

Joost Korte, directeur-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de Europese Commissie.

Infographic EU Movers (.pdf)

Coming2Belgium en Leaving Belgium

Bekijk een getuigenis