Belgisch Voorzitterschap EU 2024

Elk half jaar (van januari t/m juni en van juli t/m december) wordt de Europese Unie afwisselend voorgezeten door een lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie.

Het voorzitterschap leidt de Raad van de Europese Unie en het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper). Uitzondering hierop zijn de Raad Buitenlandse Zaken die wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en defensiebeleid, en de Europese Raad die wordt voorgezeten door de Vaste Voorzitter van de Europese Raad.

Van januari tot einde juni 2024 is België aan de beurt als voorzitter.

Concreet zal de FOD Sociale Zekerheid tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU in 2024 sociale zaken en sociale bescherming op de agenda zetten door talrijke officiële vergaderingen in verband met het voorzitterschap te leiden, door de strategische en politieke cellen in hun projecten/acties te ondersteunen of door evenementen te organiseren (conferenties, informele vergaderingen, enz.).

Sociale zekerheid is een van onze grootste schatten. Ze is gebaseerd op solidariteit, voorkomt armoede en helpt ervoor te zorgen dat iedereen waardig kan leven. Werken bij de FOD Sociale Zekerheid betekent een van de radertjes worden in de werking, de bescherming en de ontwikkeling daarvan.

Een waardevol radertje in een organisatie die unieke arbeidsvoorwaarden biedt. Waarden die dagelijks worden toegepast, zoals: autonomie en vertrouwen (werken aan doelstellingen - vrijheid bij de organisatie van de eigen werkdagen), uitdaging, verantwoordelijkheid zonder het respect te vergeten voor de balans tussen werk en leven, wat de kracht is van de federale diensten (telewerk, vrije dagen, enz.).

Je kan de diverse en uitdagende taken voor het Voorzitterschap van België mee ondersteunen en zelfs coördineren. We bieden geschikte opleidingen aan (projectbeheer, inhoud over de werking van de Europese Unie, talen, enz.) die je in staat stellen snel greep te krijgen op het onderwerp door het beste van jezelf te ontwikkelen.

Wanneer je contract is beëindigd, zal je in een drietalige omgeving (ENG, FR, NL) zijn opgeleid in de context van de Europese Unie en de internationale betrekkingen, heb je een grondige kennis van de werking van de Belgische en Europese sociale zekerheid en heb je praktische vaardigheden voor projectbeheer verworven. Daarmee ben je alvast goed voorbereid voor de rest van je carrière.

Functiebeschijvingen

Beleidsmedewerker EU2024

Administratief medewerker voor de financiële en budgettaire follow-up EU2024

Onze lopende vacatures