EU-CHINA Social Protection Reform

Het “EU-CHINA Social Protection Reform Project” ging van start in december 2014 en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Het doel van het project is om de Chinese Volksrepubliek bij te staan in haar betrachtingen om het Chinese sociale zekerheidssysteem te verbeteren en de dekkingsgraad ervan te verbeteren. Daartoe delen, naast België, ook Frankrijk, Italië, Polen, Roemenië, Spanje en de Tsjechische republiek hun expertise op vlak van sociale zekerheid met China.

De Chinese-Europese samenwerking betreft 3 domeinen:

  • samen met de Chinese National Development and Reform Commission (NDRC) wordt onderzocht hoe het institutionele landschap in China op vlak van sociale zekerheid hervormd moet worden om een beter beleid te kunnen ontwikkelen. Verder wordt ook bekeken welke mogelijke inhoudelijke hervormingen doorgevoerd kunnen worden voor een betere sociale bescherming in de Chinese Volksrepubliek;
  • hulp aan het Chinese Ministry of Finance (MoF) om de geldstromen van de sociale zekerheid beter te beheren en te overzien;
  • samenwerking met het Chinese Ministry of Civil Affairs (MoCA) over handhaving en verbetering van het wettelijk kader voor de sociale bijstand.

De FOD Sociale Zekerheid werkt voor de uitvoering van de verschillende projectactiviteiten nauw samen met verschillende OISZ (Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid) en andere federale overheidsdiensten. Daartoe werd een ‘EU-CHINA SPRP Belgian Task Force’ opgericht waarbinnen alle relevante informatie gedeeld wordt.

Activiteiten

In het kader van dit project organiseerde de FOD Sociale Zekerheid begin februari 2015, in nauwe samenwerking met de Federale pensioendienst, een erg succesvol seminarie voor een aantal hoge Chinese ambtenaren over overheidspensioenen en over hervormingen in dit domein. Dit tweedaags seminarie belichtte verschillende aspecten en kon bogen op de bijdragen van zowel  Europese als Chinese topexperten.

In december 2017 ontving de FOD Sociale Zekerheid, in nauwe samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie en de OCMW’s van Gent en Sint-Gillis, een Chinese delegatie van het Ministry of Civil Affairs, department of social assistance. Experten van de FOD Sociale Zekerheid, de POD Maatschappelijke Integratie en de OCMWs wisselden met de Chinese experten informatie uit over het sociale bijstandssysteem in België en de Volksrepubliek China. Op uitdrukkelijke vraag van de Chinese delegatie werden ook enkele bezoeken ingepland: op 5 december bezocht de Chinese delegatie het lokaal dienstencentrum De Vlaschaard (OCMW Gent) en het woonzorgcentrum Het Heiveld; op 6 december bezocht de delegatie het OCMW van Sint-Gillis.

Media

Bekijk de video van de International Labour Organization (ILO) over de uitbreiding van en de veranderingen in het pensioensysteem van China.

Links

Officiële website van het project: http://www.euchinasprp.eu/en/
Federale pensioendienst: http://www.sfpd.fgov.be/nl
OCMW Sint-Gillis: http://cpas1060.be/?lang=nl