European Disability Card

De European Disability Card is een bewijs van erkenning als persoon met een handicap. Met de European Disability Card kunnen personen met een handicap in België en 7 andere Europese landen voordelen (kortingen, gratis toegang of diensten) krijgen in verschillende domeinen: cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. De kaart is geldig in België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië. Een voorstel van de Europese Commissie om de kaart te veralgemenen in heel de Europese Unie wordt verwacht tegen eind 2023. 

De FOD Sociale Zekerheid stapte samen met de andere Belgische instellingen die verantwoordelijk zijn voor het integratiebeleid voor personen met een handicap mee aan de Belgische implementatie van het Europees proefproject, en draagt bij aan geplande onderhandelingen over het voorstel van de commissie vanaf 2024. 

Meer informatie over het aanvragen en gebruik van de kaart in België : European Disability Card