European Disability Card

De FOD Sociale Zekerheid werkt samen met de andere Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap aan de implementatie in België van de European Disability Card.

De EDC is een bewijs voor de erkenning als persoon met een handicap. Met deze kaart kunnen personen met een handicap uit België en uit de deelnemende lidstaten (Cyprus / Estland / Finland / Italië / Malta / Slovenië / Roemenië ) voordelen (kortingen, gratis toegang of diensten) krijgen in verschillende domeinen : cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.

Omdat de bevoegdheden van het handicapbeleid verdeeld zijn, hebben de betrokken ministers unaniem hun instemming verleend om samen te werken aan het project. Vijf overheidsinstanties zien samen toe op de uitvoering van het project:

  • de FOD Sociale Zekerheid (federale overheid);
  • het AViQ (Agence pour une vie de qualité) (Wallonië);
  • het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap) (Vlaanderen);
  • PHARE (Personne handicapée – Autonomie recherchée) (Franse Gemeenschapscommissie);
  • de DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben) (Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens).

Het project bevordert de toegankelijkheid en inclusie van personen met een handicap in de maatschappij. Het willigt een vraag in van personen met een handicap en de verenigingen die hen vertegenwoordigen, en is in lijn met een initiatief van de Europese Commissie, die de lancering van de kaart meegefinancierd heeft.

De European Disability Card wordt op aanvraag afgeleverd. Wie erkend is of hulp ontvangt via de FOD Sociale Zekerheid, VAPH, AViQ, PHARE of DSL kan de kaart aanvragen bij de respectieve instelling. Het duurt na de aanvraag ongeveer vier weken vooraleer de kaart in de bus belandt.

European Disability Card