Grensoverschrijdend telewerk in de EU, de EER en Zwitserland

Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdend telewerk

België treedt op als depositarisstaat voor de Kaderovereenkomst inzake de toepassing van artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 in geval van gewoon grensoverschrijdend telewerk.

Op deze pagina worden de volgende documenten gepubliceerd en bijgehouden: 

  • de tekst van de kaderovereenkomst en zijn toelichtingsmemorandum;
  • de lijst van de staten die de kaderovereenkomst hebben ondertekend en de datum vanaf welke de kaderovereenkomst in elk van de betrokken staten van toepassing is;
  • de kopieën van de kaderovereenkomst die door de partijen bij de overeenkomst zijn ondertekend. 

De kaderovereenkomst vergemakkelijkt, tussen de ondertekende staten, het sluiten van individuele afwijkingen ten behoeve van een categorie telewerkers in loondienst en hun werkgever(s), mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 

Er kan verzoek worden ingediend om de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat van de zetel of vestigingsplaats van de werkgever op een werknemer toe te passen indien:

  • de woonstaat van deze werknemer een andere is dan de staat van de zetel of vestigingsplaats van zijn/haar werkgever, en
  • zijn/haar grensoverschrijdende telewerk in de woonstaat minder dan 50 % van de totale arbeidstijd bedraagt en
  • hij/zij samen met de werkgever in onderling overleg een aanvraag indient.

Indien u praktische vragen hebt over de uitvoering van deze kaderovereenkomst, kunt u contact opnemen met het overeenkomstige bevoegde orgaan dat in de onderstaande lijst wordt vermeld.

De kaderovereenkomst inzake gewoon grensoverschrijdend telewerk is het resultaat van besprekingen en werkzaamheden in een Ad Hoc werkgroep van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. De Administratieve Commissie heeft als opdracht toe te zien op de correcte uitvoering van de verordeningen betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

Deze verordeningen (883/2004 en 987/2009) zijn essentieel om het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland te waarborgen, aangezien zij de belemmeringen voor mobiele burgers opheffen door hun socialezekerheidsrechten te garanderen, ongeacht de lidstaat waar zij werken, wonen of verblijven.

Ondertekenende Staat Datum van inwerkingtreding Ondertekende overeenkomsten Bevoegde
instelling
Duitsland            1 Juli 2023                  [Link]  GKV-Spitzenverband, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland
Switzerland            1 Juli 2023                  [Link] Bundesamt für Sozialversicherungen - Anwendbare Rechtsvorschriften
Liechtenstein            1 Juli 2023                  [Link] Office of Public Health (Amt für Gesundheit)
Tsjechische Republiek            1 Juli 2023                  [Link]  Czech Social Security Administration
Oostenrijk            1 Juli 2023                  [Link] Dachverband der Sozialversicherungsträger
(the Federation of Social insurances)
Nederland            1 Juli 2023                  [Link] Sociale Verzekeringsbank
Slowaakse Republiek            1 Juli 2023                  [Link] Ministry of Labour, Social Affairs and Family
België             1 Juli 2023                  [Link]  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RVZ) 
Luxembourg            1 Juli 2023                  [Link] Centre commun de la sécurité sociale
Finland            1 Juli 2023                  [Link]  Finnish Centre for Pensions

    
Alleen landen die de kaderovereenkomst officieel hebben ondertekend, zijn in bovenstaande lijst opgenomen.

Andere landen hebben ook aangegeven dat ze de overeenkomst willen ondertekenen en zullen aan de lijst worden toegevoegd zodra hun officiële handtekening aan de depositarisstaat toegezonden is.

De volgende landen hebben aangegeven dat ze de kaderovereenkomst niet zullen ondertekenen: het Verenigd Koninkrijk.