Grensoverschrijdend telewerk in de EU, de EER en Zwitserland

Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdend telewerk

België treedt op als depositarisstaat voor de Kaderovereenkomst inzake de toepassing van artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 in geval van gewoonlijk grensoverschrijdend telewerk.

Op deze pagina worden de volgende documenten gepubliceerd en bijgehouden: 

  • de tekst van de kaderovereenkomst en zijn toelichtingsmemorandum;
  • de lijst van de staten die de kaderovereenkomst hebben ondertekend en de datum vanaf welke de kaderovereenkomst in elk van de betrokken staten van toepassing is;
  • de kopieën van de kaderovereenkomst die door de partijen bij de overeenkomst zijn ondertekend. 

De kaderovereenkomst vergemakkelijkt, tussen de ondertekende staten, het sluiten van individuele afwijkingen ten behoeve van een categorie telewerkers in loondienst en hun werkgever(s), mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 

Er kan verzoek worden ingediend om de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat van de zetel of vestigingsplaats van de werkgever op een werknemer toe te passen indien:

  • de woonstaat van deze werknemer een andere is dan de staat van de zetel of vestigingsplaats van zijn/haar werkgever, en
  • zijn/haar grensoverschrijdende telewerk in de woonstaat minder dan 50 % van de totale arbeidstijd bedraagt en
  • hij/zij samen met de werkgever in onderling overleg een aanvraag indient.

Indien u praktische vragen hebt over de uitvoering van deze kaderovereenkomst, kunt u contact opnemen met het overeenkomstige bevoegde orgaan dat in de onderstaande lijst wordt vermeld.

De kaderovereenkomst inzake gewoonlijk grensoverschrijdend telewerk is het resultaat van besprekingen en werkzaamheden in een Ad Hoc werkgroep van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. De Administratieve Commissie heeft als opdracht toe te zien op de correcte uitvoering van de verordeningen betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.

Deze verordeningen (883/2004 en 987/2009) zijn essentieel om het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland te waarborgen, aangezien zij de belemmeringen voor mobiele burgers opheffen door hun socialezekerheidsrechten te garanderen, ongeacht de lidstaat waar zij werken, wonen of verblijven.

Ondertekenende Staat Datum van inwerkingtreding Ondertekende overeenkomsten Bevoegde
instelling
België 1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RVZ)
Tsjechië 1 Juli 2023 Overeenkomst (.pdf) Czech Social Security Administration
Duitsland 1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) GKV-Spitzenverband, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland
Ierland 1 juni 2024 Overeenkomst (.pdf) Department of Social Protection
Spanje 1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Frankrijk 1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), Mutualité sociale Agricole (MSA)
Kroatië 1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) Croatian Pension Insurance Institute
Italië 1 januari 2024 Overeenkomst (.pdf) Ministry of Labor and Social Policies
Litouwen 1 mei 2024 Overeenkomst (.pdf) Vilnius Branch of the State Social Insurance Fund Board
Luxembourg 1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) Centre commun de la sécurité sociale
Malta 1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) Department of Social Security
Nederland 1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) Sociale Verzekeringsbank
Oostenrijk 1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) Dachverband der Sozialversicherungsträger
(the Federation of Social insurances)
Polen 1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) Social Insurance Institution – Zaklad Ubezpieczen Spolecznych ZUS
Portugal 1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) Institute of Social Security
Slovenië 1 september 2023 Overeenkomst (.pdf) Ministry Of Labour, Family, Social Affairs And Equal Opportunities of the Republic of Slovenia

Slowaakije 

1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) Ministry of Labour, Social Affairs and Family
Finland 1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) Finnish Centre for Pensions
Zweden 1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) Försäkringskassan (Social Insurance Agency) 
Noorwegen 1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) NAV Social Insurance and Contributions
Liechtenstein 1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) Office of Public Health (Amt für Gesundheit)
Switzerland 1 juli 2023 Overeenkomst (.pdf) Bundesamt für Sozialversicherungen - Anwendbare Rechtsvorschriften

Alleen landen die de kaderovereenkomst officieel hebben ondertekend, zijn in bovenstaande lijst opgenomen.

Andere landen hebben ook aangegeven dat ze de overeenkomst willen ondertekenen en zullen aan de lijst worden toegevoegd zodra hun officiële handtekening aan de depositarisstaat toegezonden is.

De volgende landen hebben aangegeven dat ze de kaderovereenkomst niet zullen ondertekenen: het Verenigd Koninkrijk.