Internationale socialezekerheidsakkoorden

Er bestaan twee soorten internationale instrumenten van Sociale Zekerheid: normatieve instrumenten en coördinatie-instrumenten. Ze worden overeenkomst, akkoord, schikking of verordening genoemd.

De normatieve instrumenten die zijn afgesloten bij een internationale organisatie bepalen minimale normen die de nationale socialezekerheidsregelingen moeten naleven. Deze instrumenten gelden voor de landen die ze bekrachtigd hebben. Ze worden per internationale organisatie ingedeeld.

De coördinatie-instrumenten coördineren de toepassing van de nationale socialezekerheidswetgevingen van de landen die de overeenkomsten sluiten. Ze worden gesloten tussen twee landen (bilaterale overeenkomsten) of tussen meerdere landen (multilaterale overeenkomsten). Ze gaan uit van dezelfde principes.

Via de FOD Sociale Zekerheid sluit België ook internationale socialezekerheidsakkoorden af met derde landen. Deze akkoorden regelen doorgaans de situatie van personen die zich in deze landen verplaatsen.

De doelstellingen en principes van deze verdragen zijn gelijkaardig (maar niet identiek) als degenen die gelden binnen de Europese Unie. Elk verdrag heeft immers zijn eigen karakteristieken die afhankelijk zijn van land tot land. Bovendien is er geen internationaal gerechtshof dat bepaalde interpretaties oplegt. Het is dus best mogelijk dat een clausule van een bilateraal verdrag toch anders kan of zal toegepast worden. Elk verdrag is een autonoom rechtsinstrument.

De internationale overeenkomsten van sociale zekerheid dragen er toe bij dat de mensen vlot kunnen overstappen van het ene naar het andere systeem van sociale zekerheid.

Een internationale overeenkomst van sociale zekerheid coördineert de toepassing van de nationale wetgevingen, maar wijzigt ze niet. In principe heeft een internationale overeenkomst geen betrekking op sociale bijstand of medische bijstand.

Meer informatie over de internationale instrumenten van de sociale zekerheid

Wereldkaart socialezekerheidsakkoorden met België

Wereldkaart socialezekerheidsakkoorden