Nationaal Contact Punt EaSIBel

Deze webpagina is bedoeld om je te helpen bij je zoektocht naar financiering via het EaSI-programma. Je vindt er nuttige documenten, verschillende voorbeelden van Belgische projecten die door dit programma zijn gefinancierd en een FAQ. Onze medewerkers zijn ook beschikbaar om je vragen per e-mail en telefoon te beantwoorden.

EaSI: programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie

Sinds 2014 stimuleert de Europese Unie initiatieven om het leven van burgers in de sociale en werkgelegenheidssector te verbeteren via EaSI, het programma voor tewerkstelling en sociale innovatie. Deze initiatieven worden geleid door particuliere of publieke organisaties uit de deelnemende landen en worden financieel ondersteund door de Europese Unie. De algemene doelstelling van het programma is een duurzame ontwikkeling van de samenleving op het gebied van werk en sociale bescherming, waarbij de uitsluiting van een deel van haar leden wordt bestreden. De prioriteiten zijn:

  • tewerkstelling en competenties
  • arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit
  • sociale bescherming en actieve inclusie
  • arbeidsomstandigheden

Het EaSI programma ondersteunt ook de ontwikkeling van analyses om empirisch onderbouwde besluitvorming in deze sectoren mogelijk te maken. Sinds 2021 is het programma een onderdeel van het Europees Sociaal Fonds (ESF+). De totale begroting van het prgramma bedraagt 762 miljoen euro voor de periode 2021-2027.

Contact

Als Nationaal Contactpunt (NCP) zijn de FOD Werkgelegenheid en de FOD Sociale Zekerheid er om je vragen over EaSI te beantwoorden en je te helpen bij je financieringsaanvragen. 

Mail naar easi@minsoc.fed.be

Helpdesk telefoonnummer +32 2 233 42 60 (maandag en woensdag van 9 tot 14 uur)

Veel gestelde vragen

Waar vind ik de verschillende financieringsaanbiedingen van EaSI?

Het volledige EaSI-financieringsaanbod is te vinden op het portaal Funding and tenders. Deze site bevat alle financieringsmogelijkheden die de Commissie aanbiedt.

Om de specifieke EaSI-aanbiedingen te vinden, moet je ESF+ selecteren in de filter voor de programma's. In een tweede stap kan je EaSI selecteren.

Voor het jaar 2023 wordt momenteel gewerkt aan het werkprogramma, waarin de prioriteiten voor de financiering zullen worden vastgesteld. Zodra dit document is voltooid, zal het beschikbaar zijn in de daarvoor bestemde sectie van deze website.

Wat is de procedure voor het aanvragen van deze financiering?

De verschillende stappen om financiering aan te vragen worden gedaan op de website Funding and tenders. Een interactieve handleiding toont alle stappen die je moet doorlopen om financiering aan te vragen, maar ook alle stappen die daarop volgen.

Wij willen je aandacht vestigen op het belang van de rol van de LEAR (legal entity appointed representative) en de validatie van je organisatie op het platform. Deze stappen vergen enige tijd en daarom raden wij je aan zo snel mogelijk te beginnen.

Daarnaast vind je in onze sectie Documenten een voorbeeld van een subsidieovereenkomst voor een door EaSI gefinancierd project.

Ik heb problemen met het portaal Funding and tenders, waar kan ik hulp krijgen?

De website Funding and tenders bevat hier een handleiding en videoclips die elke stap in de aanvraagprocedure en het beheer van de financiering illustreren.

Heb je een specifiek probleem, dan kan je ook rechtstreeks contact opnemen met het IT-ondersteuningsteam.

Waar vind ik voorbeelden van door EaSI gefinancierde projecten?

Naast de Belgische projecten op deze site, vindt je hier een reeks documenten waarin de door EaSI gefinancierde projecten zijn samengebracht. Deze projecten worden door de Europese Commissie als goede praktijken beschouwd.

Welke Belgische projecten worden door EaSI gefinancierd?

Je vindt een reeks Belgische projecten die door dit programma worden gefinancierd in de sectie Projecten.

Als je wil dat je project in deze rubriek wordt opgenomen, stuur dan een e-mail met een (korte) samenvatting van je project, een foto en alle gegevens die je vermeld wil zien (projectlocatie, contactpersoon, enz.).

Hoe vind je partners?

Partners kan je vinden via een zoekfunctie op de website.

Voor elke oproep tot financiering kan een organisatie haar belangstelling kenbaar maken op de daarvoor bestemde pagina. Als je je belangstelling te kennen wil geven, hoef je alleen maar in te loggen op je account en je organisatie toe te voegen aan de categorie Partneronderzoek.

Wat zijn goede praktijken voor het beheer van de financiering?

Als je problemen hebt met het beheer van je financiering, zal een online handleiding je bij elke stap begeleiden.

Documenten

Pratical guide for project promoters (.pdf)

Scaling up (.pdf)

Template application form (.pdf)

2019 EaSI conference final report (.pdf)

Online manual (.pdf)

Model grant agreement (.pdf)

Projecten

Naar een kosteneffectief woonbeleid voor Vlaanderen en Europa (.pdf)

Rechten eerst (.pdf)

Investeren in de toekomst van de sociale economie in Vlaanderen (.pdf)