Peer Review: verzoening professioneel en privé-leven zelfstandigen

Op 20 en 21 juni 2017 vond bij de FOD Sociale Zekerheid een Peer Review plaats rond het thema "verzoening van het professioneel en privé-leven van zelfstandigen". Die kwam er op initiatief van de Europese Commissie (Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie) en de FOD Sociale Zekerheid. 

De werk-privébalans is een belangrijk speerpunt van de Europese pijler over sociale rechten

Het evenement werd opgebouwd rond de voorstelling van de Belgische maatregelen voor verzoening van het professioneel en privé-leven van zelfstandigen. Aansluitend belichtten de beleidsverantwoordelijken en experten van de overige deelnemende lidstaten (Estland, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Spanje en Zweden) hun nationale sociale zekerheidssystemen. Deze presentaties werden gevolgd door kritische debatten over de nationale systemen en de uitdagingen voor zelfstandigen wanneer zij hun professionele activiteiten proberen te verzoenen met hun privé-leven.  

Peer Reviews stimuleren open debatten met uitwisseling van ervaringen. Ze bevorderen het leerproces met kritische beoordelingen uit de eigen beroepsgroep. Extra invalshoeken brengen vaak fouten of onduidelijkheden aan het licht.

Peer Reviews vormen een belangrijk instrument in de Open Coördinatie-methode (OCM). Dat is een besluitvormingsprocedure die in de Europese Unie gebruikt wordt voor onderwerpen waarover de lidstaten autonoom beslissen, maar waarbij zij hun beleid op elkaar willen afstemmen. De OCM biedt een kader voor samenwerking tussen de lidstaten voor de realisatie van specifieke gezamenlijke doelstellingen. Zo wordt een zekere convergentie van nationaal beleid verwezenlijkt.

De reacties van de Belgische en buitenlandse deelnemers en van de deelnemers van de Europese Commissie, waren erg positief. De bijdragen van de deelnemende lidstaten en de conclusies van de tweedaagse vind je op de website van de Europese Commissie 

Europese Pijler van Sociale Rechten

Werk-privébalans (nieuwsbericht)