World Social Security Forum

10 Uitdagingen voor sociale zekerheid en innovatie

Het World Social Security Forum gaat door van 14-18 oktober te Brussel en is het grootste en belangrijkste internationale evenement voor de sociale zekerheid. Met meer dan 1000 deelnemers uit meer dan 150 landen, zal het een ongeëvenaarde bron van exclusieve netwerken, kennis en inspiratie zijn voor de ledenorganisaties.

Bekijk hier alvast een algemene video over de sociale zekerheid in België, die tijdens de openingszitting werd vertoond.

Uitdagingen

De internationale sociale zekerheid staat vandaag voor enkele belangrijke uitdagingen, die zeker aan bod zullen komen tijdens het Forum: Ten Global Challenges

Een kort overzicht:

1. Het gebrek aan dekking dichten

Sociale zekerheid is een mensenrecht. Het draagt bij aan verbeteringen op sociaal-economisch gebied en versterkt de samenleving als gevolg daarvan. Meer mensen dan ooit hebben er toegang toe en we zien een aanzienlijke daling van extreme armoede. Maar er blijven belangrijke uitdagingen over. Uitbreiding van de dekking is een prioriteit voor alle landen. Dit blijkt duidelijk uit de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling voor 2030 en uit de bevordering van nationale niveau’s van sociale bescherming door de IAO (Internationale Arbeidsorganistie).

Lees verder (Eng.): Challenge #1

2. Ongelijkheden in de loop van het leven

De socialezekerheidsstelsels worden niet alleen gebruikt om de inkomenskloof te verkleinen. Zij kunnen ook actief de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verminderen en de toegang tot werkgelegenheid en gezondheidszorg verbeteren. Door dit te doen, helpen ze mensen hun potentieel te realiseren en een meer samenhangende samenleving te creëren.

Lees verder (Eng.): Challenge #2

Video: Equality

3. Vergrijzing van de bevolking

De wereldbevolking vergrijst. In 2015 waren 901 miljoen mensen ouder dan 60 jaar. In 2050 zal dit cijfer naar verwachting oplopen tot 2,1 miljard mensen, waarvan tweederde in Azië woont. Het aantal 80-plussers zal in die tijd naar verwachting verdrievoudigen.

Lees verder (Eng.): Challenge #3

Video: Health & Ageing

4. Tewerkstelling van jonge werknemers

Veel jongeren tussen 15 en 25 jaar vinden het moeilijk om een formele en stabiele baan te vinden. Sommigen zijn actief in de informele economie of zijn voltijds student. Anderen - vooral vrouwen - hebben geen werk, geen onderwijs of opleiding gevolgd en hebben vaak geen toegang tot uitkeringen.

Hoewel de wereldeconomie zich van de financiële crisis van 2007-2008 heeft hersteld, blijft de langdurige werkloosheid in veel landen hoog. En dit dreigt de economische activiteit te beperken en te leiden tot meer ongelijkheid.

Lees verder (Eng.): Challenge #4

5. Arbeidsmarkten en de digitale economie

In veel economieën verandert de aard van het werk drastisch. Mensen hebben verschillende loopbanen en werken langer, op flexibele tijden, op verschillende locaties en onder steeds veranderende omstandigheden. Verwacht wordt dat de verschuiving naar de digitale economie deze trend zal versnellen, waarbij veel rollen door technologie dreigen te worden vervangen.

Lees verder (Eng.): Challenge #5

Video: Labour Market

6. Gezondheid en langdurige zorg

Met de vergrijzing van de wereldbevolking en de verandering van levensstijl ontstaan er nieuwe uitdagingen op het gebied van de gezondheid. Geestelijke gezondheidsproblemen vormen nu ongeveer 12 procent van de wereldwijde ziektelast. Niet-overdraagbare ziekten zoals kanker en Alzheimer nemen ook toe en zijn duur voor de samenleving, net als de langdurige zorg.

Lees verder (Eng.): Challenge #6

7. Nieuwe risico's, schokken en extreme gebeurtenissen

Veel socialezekerheidsinstellingen werden geprezen voor hun reactie op de financiële crisis van 2007-2008, waardoor mensen, economieën en de samenleving werden beschermd tegen de gevolgen ervan. Meer recent zijn die systemen gebruikt om bevolkingsgroepen te helpen die door natuurrampen en conflicten zijn getroffen. Deze situaties laten zien hoe een goed beheerd systeem zich kan aanpassen aan verschillende gebeurtenissen. Wat we nog moeten afwachten, is hoe ver zij kunnen gaan met deze nieuwe uitdagingen.

Lees verder (Eng.): Challenge #7

8. Bescherming van migrerende werknemers

Er zijn nu meer dan een miljard migranten wereldwijd. Zij brengen vaak de broodnodige vaardigheden mee naar de gasteconomieën en helpen tekorten aan arbeidskrachten op te vangen. Slechts een vijfde van de werknemers wordt volledig beschermd door de sociale zekerheid. Toch worden zij geconfronteerd met dezelfde soort risico's als andere werknemers en kunnen zij nog kwetsbaarder zijn. Uitbreiding van de dekking draagt niet alleen bij tot de formalisering van de arbeidsmarkten, maar kan ook een einde maken aan de uitbuiting van mensen.

Lees verder (Eng.): Challenge #8

9. De technologische overgang

De informatie- en communicatietechnologie verandert de socialezekerheidsstelsels en de betrekkingen tussen de overheid en het publiek. Door sommige processen te automatiseren en andere te bundelen, wordt het gemakkelijker om diensten te leveren, zelfs op grote schaal. Datagestuurde innovatie, mobiele technologie en het internet worden gecombineerd om steeds meer mensen in staat te stellen zichzelf te bedienen. De digitale revolutie betekent dat de toekomst er voor ons allemaal heel anders uit zal zien.

Lees verder (Eng.): Challenge #9

Video: Digitalisation

10. Hogere verwachtingen van het publiek

Met de opkomst van de sociale media zijn meningen nu meer dan ooit van belang. Sociale zekerheid als mensenrecht. En het publiek wordt steeds waakzamer bij het eisen van goede dienstverlening. Bestuurders richten zich daarom meer op het opbouwen van dienstverlening rond de specifieke behoeften van mensen.

Lees verder (Eng.): Challenge #10