Kerncijfers van de sociale bescherming in België

Elk jaar verzamelen wij in de brochure “De sociale uitgaven in België: kerncijfers” statistieken over de uitgaven voor de geneeskundige verzorging, pensioenen, werkloosheid,... Telkens geven wij aan hoeveel personen hulp ontvangen van het systeem van sociale bescherming en het totaal aan uitgaven voor deze hulp.

Wij beperken ons tot de sociale uitgaven ten laste van de federale overheid of de begrotingen van de openbare instellingen van de sociale zekerheid. Deze uitgaven zijn opgedeeld volgens de volgende zes thema's:

  1. Geneeskundige verzorging
  2. Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en handicap
  3. Werk
  4. Ouderdom en overlijden
  5. Gezin
  6. Maatschappelijke integratie en sociale hulp

Het vraagstuk over de financiering van de sociale zekerheid wordt niet aangeraakt in deze brochure. Meer informatie hierover vind je in de rubriek “Ontvangsten en uitgaven van de sociale bescherming in België”.

Wij vergelijken de Belgische cijfers ook met die van andere Europese landen in de brochure “Sociale bescherming in België: ESSOBS-data”.

Presentatie “Sociale bescherming in België” (.pdf)

Persbericht “Sociale bescherming in België” (.pdf)

Publicaties

De sociale zekerheid in een oogopslag: kerncijfers

Contact

DG BESOC - Financiën en Statistieken

Adres
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 115
Brussel 1000
E-mail
[javascript protected email address]