Kunstenaarsstatuut

Wat is het kunstenaarsstatuut?

In België bestaan er drie statuten:

 • werknemersstatuut: de werknemer is met zijn werkgever verbonden door een arbeidsovereenkomst. Er is een gezag relatie.
 • ambtenarenstatuut: wie werkt in de openbare sector en vast benoemd is (of een daarmee gelijkgesteld statuut heeft).
 • zelfstandigenstatuut: wie niet werkt als werknemer of als ambtenaar, maar toch een beroepsactiviteit heeft. Er is geen gezag relatie tussen de zelfstandige en de opdrachtgever.

Het kunstenaarsstatuut is geen apart sociaal zekerheidsstatuut met aparte bijdragen en/of een aparte bescherming. Een kunstenaar wordt ingepast in de bestaande statuten.

Ben je kunstenaar in België?

De Commissie Kunstenaars evalueert de artistieke aard van je activiteiten en informeert je over je rechten en plichten voor het werknemers- en/of zelfstandigenstatuut. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan je bij de Commissie Kunstenaars volgende documenten aanvragen: 

 • kunstenaarskaart: alleen voor de kunstenaar die occasionele artistieke prestaties uitvoert in het kader van de kleine vergoedingsregeling (KVR).
 • kunstenaarsvisum: alleen voor de kunstenaars die geen klassieke arbeidsovereenkomst hebben. Dit wil zeggen dat niet aan alle essentiële elementen voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is voldaan (prestatie, bezoldiging, band van ondergeschiktheid). Voorbeeld: een muzikant wordt door een werkgever aangeworven in het kader van een concert. De musicus voert zijn prestatie uit zoals hij het wenst (hij is vrij in zijn keuze van de muziek, de manier waarop hij zijn concert uitvoert, hoe hij zijn tijd besteedt, enz…). In dat geval is er geen band van ondergeschiktheid tussen de kunstenaar en zijn opdrachtgever en in principe dus geen arbeidsovereenkomst. Met het kunstenaarsvisum zal hij toch onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers. 
 • attest van de zelfstandige activiteit:  garandeert voor een duur van maximum 2 jaar het statuut van zelfstandige voor het geleverde werk. 

Voorwaarden en aanvraag

Download het aanvraagformulier en vul het in (lees eerst de voorwaarden!)

mail naar kunstenaars@minsoc.fed.be 
brief naar Finance Tower, DG BESOC, Commissie Kunstenaars, Kruidtuinlaan 50, bus 135 te 1000 Brussel. 

De kunstenaarskaart

Voorwaarden

 • Artistieke prestaties leveren en/of artistieke werken produceren
 • Niet meer dan € 2.578,51 per kalenderjaar en € 128,93 per dag/opdrachtgever ontvangen
 • Niet meer dan 30 dagen per kalenderjaar en niet meer dan 7 opeenvolgende dagen bij dezelfde opdrachtgever presteren
 • Geen arbeidsovereenkomst met dezelfde opdrachtgever hebben (behalve indien je activiteiten een ander karakter hebben).

Voordelen

 • Je prestaties moeten niet bij de sociale zekerheid worden aangegeven
 • Op je vergoedingen is geen enkele bijdrage verschuldigd
 • Er moet geen enkele Dimona-aangifte worden gedaan

Opgelet

Deze kaart doet geen rechten op het vlak van werkloosheid en pensioen ontstaan.

Aanvraag kunstenaarskaart (.doc)

Het kunstenaarsvisum

Voor wie geen arbeidsovereenkomst heeft, maar wel tegen verloning en voor rekening van een opdrachtgever artistieke prestaties levert aan voorwaarden die lijken op een arbeidsovereenkomst. Dit visum is verplicht voor kunstenaars die onderworpen willen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers.

Voorwaarden

 • Artistieke prestaties uitvoeren en/of artistieke werken produceren
 • Tegen bezoldiging
 • Voor rekening van een opdrachtgever

Voordelen

 • Je bent onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers.
 • Je kan ook rechten doen ontstaan op het vlak van werkloosheid, pensioen, enz…

Opgelet

Het kunstenaarsvisum en het kunstenaarsstatuut toegekend door de RVA zijn twee verschillende zaken. Voor bijkomende informatie over het kunstenaarsstatuut toegekend door de RVA kan u contact opnemen met een betaalinstelling van uw keuze.

Aanvraag kunstenaarsvisum (.doc)

De zelfstandigheidsverklaring

Hoewel het niet verplicht is ze aan te vragen, biedt de zelfstandigheidsverklaring de kunstenaar rechtszekerheid met betrekking tot zijn statuut die later niet kan worden betwist (behalve indien blijkt dat de informatie die hij aan de Commissie Kunstenaars heeft verstrekt, fout en/of onvolledig is).  Zij verzekert (voor de duur van maximaal 2 jaar) dat hij voor het geleverde werk wel degelijk het statuut van zelfstandige heeft.

Voorwaarden

 • Niet aangeworven zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst of een statuut
 • Geen band van ondergeschiktheid

Voordelen

Het zelfstandigenstatuut is geldig voor twee jaar (behalve indien blijkt dat de informatie verschaft aan de Commissie Kunstenaars verkeerd en/of onvolledig was).

Opgelet

 • De toekenning van deze zelfstandigheidsverklaring stelt u niet vrij van de te vervullen formaliteiten om u als zelfstandige te registreren. Gelieve daarvoor de RSVZ  te contacteren.
 • Om de zelfstandigheidsverklaring af te leveren, houdt de Commissie onder andere rekening met de sociaaleconomische indicatoren vastgelegd bij KB van 26 juni 2003.

Aanvraag zelfstandigheidsverklaring (.pdf)

Achtergrondinformatie

Cijfers 2017

Contact

Commissie Kunstenaars

Adres
FOD Sociale Zekerheid | DG Beleidsondersteuning en -coördinatie
Kruidtuinlaan 50, bus 115 Administratief Centrum Kruidtuin | Finance Tower
Brussel 1000
Telefoon
02/507 87 22, 02/528 63 50 en 02/528 63 55
E-mail
[javascript protected email address]