Moderne overheid

Drie uitgangspunten maken van de overheid een actor die de samenleving een echte meerwaarde bijbrengt:

  1. De overheid is klantgericht
  2. De overheid is verantwoordelijk, efficiënt en resultaatgericht
  3. De overheid is een aantrekkelijke, dynamische en innoverende werkgever

 

Op 1 april 2019 zijn we met onze federale overheidsdienst aan een nieuw hoofdstuk begonnen. De voorbije jaren zijn we samen grote uitdagingen aangegaan: de hervorming van de sociale inspectie, de re-design van de zelfstandigen en de afgesprongen fusie-intentie met de POD Maatschappelijke Integratie. Daarbovenop moest onze dienstverlening voldoen aan de steeds hogere verwachtingen van de burgers. Continu veranderde omstandigheden zijn het nieuwe normaal voor een overheidsdienst zoals de onze.

Ons doel is de duurzaamheid van onze sociale bescherming te waarborgen. Daarvoor zullen we onze beleidsrol optimaliseren en uitblinken in onze operationele taken. En dat bereiken we niet alleen. We overleggen met beleidsmakers, de OISZ, de sociale partners en belangenorganisaties. Dat is in het belang van iedereen waarvoor we ons elke dag inzetten: sociaal verzekerden, personen met een handicap, burgers en ondernemingen.

Als een future proof netwerkorganisatie verbeteren we het leven en de levensstandaard van burgers dankzij een duurzame sociale zekerheid.