Modern HR beleid

Onze FOD is een lerende organisatie die steeds wil evolueren en daarom zoeken wij enthousiaste medewerkers die al hun passies en talenten willen inzetten om voor deze innoverende organisatie te werken.

Video Agile Organizations

Talent Exchange

Talent Exchange is een mobiliteitsconcept voor medewerkers van de Belgische overheid in brede zin: federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke diensten. Ook de FOD Sociale Zekerheid is lid van dit netwerk.

Via Talent Exchange kunnen deelnemende organisaties talenten (V, M, X) uitwisselen om missies/projecten uit te voeren voor een duur van 6 tot 12 maanden en hen nieuwe uitdagingen bieden die aansluiten met hun competenties en talenten.

Op de website van Talent Exchange vind je heel wat getuigenissen, onder meer van mensen van onze FOD.

Talent Exchange