Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)

02 287 33 88
[javascript protected email address]

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is een federale instelling (parastatale van categorie B). Het werd opgericht op 24 december 2002 en is actief sinds 2003.

Zijn opdracht: studies uitvoeren en rapporten maken om de beleidsmakers te adviseren bij hun beslissingen inzake gezondheidszorg en ziekteverzekering.

Het KCE is niet betrokken bij de besluitvorming zelf, en evenmin bij de uitvoering ervan, maar het heeft wel de opdracht om de weg te wijzen naar de best mogelijke oplossingen. En dit in een context van een optimaal toegankelijke gezondheidzorg van hoge kwaliteit, rekening houdend met de toenemende vraag en de budgettaire beperkingen.

Het KCE behandelt drie grote onderzoeksdomeinen:

  • analyse klinische praktijk en ontwikkeling klinische praktijkrichtlijnen (Good Clinical Practice)
  • evaluatie van medische technologie en geneesmiddelen(Health Technology Assessment )
  • organisatie en financiering van de gezondheidszorg (Health Services Research)