Federale Pensioendienst (FPD)

1765 (gratis nummer)

Sinds 1 april 2016 zijn de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) samengesmolten tot de Federale Pensioendienst, kortweg FPD of dé Pensioendienst. De continuïteit van de pensioenbetalingen en de andere vormen van dienstverlening is verzekerd.