Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)

02 209 13 00
Fax: 
02 209 13 97

De Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) is een openbare instelling van sociale zekerheid die werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, PWA) betaalt.

Ze voorziet elke maand meer dan 120.000 uitkeringsgerechtigden van een vervangingsinkomen.

De sociale zekerheid wordt hoofdzakelijk bekostigd door:

  • de bijdragen van loontrekkende werknemers en werkgevers;
  • de bijdrage van de Staat.

De RVA beheert de gelden voor de werkloosheidssector en verdeelt ze, afhankelijk van de uitgevoerde betalingen, over de 4 uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsuitkeringen (de HVW en de vakbonden).