Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ)

02 741 83 11
Fax: 
02 741 83 00
[javascript protected email address]

De Kruispuntbank heeft de volgende opdrachten:

De actoren van de Belgische sociale zekerheid aanzetten

  • tot een efficiënte en effectieve dienstverlening met een minimum aan administratieve lasten en kosten voor alle betrokkenen,
  • op een wijze die optimaal afgestemd is op de verschillende eindgebruikers van de diensten
  • door de permanente verbetering van hun (onderlinge) processen en relaties met behulp van nieuwe technologieën (e-government)
  • vanuit een gemeenschappelijke, onderling overlegde visie.

De informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door de actoren in de Belgische sociale sector bevorderen, zodat alle betrokkenen terecht vertrouwen kunnen hebben.

Geïntegreerde, sectoroverschrijdende beleidsondersteunende informatie ter beschikking stellen van de beleidsvoerders en onderzoekers.