Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid. De RVA is verantwoordelijk voor één van de basissectoren van de Sociale Zekerheid. Hij past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en van andere verwante uitkeringen toe. Hij past eveneens bepaalde tewerkstellingsmaatregelen toe. Daarnaast past hij ook het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet toe. De RVA voert de regelgeving ter zake uit.

De RVA past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en bepaalde tewerkstellingsmaatregelen toe.

De RVA werkt op 6 domeinen:

  • preventie
  • vergoeding
  • (her)inschakeling
  • verzoening van het privéleven met het beroepsleven
  • informatie
  • controle.

De RVA wil:

  • sociale bescherming bieden bij transities op de arbeidsmarkt,
  • een partner zijn binnen een actief en inclusief werkgelegenheidsbeleid,
  • een referentiepunt zijn inzake goed beheer en klantgerichtheid.