Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)

02 627 97 60
Fax: 
02 648 79 44

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) staat in voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van de arbeiders en van sommige kunstenaars. Hij betaalt dat vakantiegeld rechtstreeks of onrechtstreeks uit. In het laatste geval stelt hij de noodzakelijke gegevens en financiële middelen ter beschikking van de verschillende bijzondere vakantiefondsen.

De RJV speelt een belangrijke rol in het zogenaamde primaire netwerk van de sociale zekerheid. Hij staat garant voor een stipte en correcte gegevensverwerking. Ten opzichte van de bijzondere vakantiefondsen houdt hij zich aan de wettelijke bepalingen en zorgt hij voor een tijdige verspreiding van data en middelen.