Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

+32(0)2 524 97 97
Van maandag tot vrijdag van 8 tot 13 uur.

Het RIZIV is een federale instelling die, net als de ziekenfondsen, een cruciale rol speelt inzake gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Het RIZIV organiseert, beheert en controleert die “verplichte verzekering” in België. Het RIZIV staat onder het toezicht van de minister van Sociale Zaken. Het Instituut organiseert ook het overleg tussen de verschillende actoren van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Het RIZIV heeft zeer uiteenlopende opdrachten en voert die uit in nauw overleg met zijn partners:

  • de ziekenfondsen
  • de vertegenwoordigers van de personen actief in de zorgverlening, namelijk de individuele zorgverleners (artsen, kinesitherapeuten, apothekers, …) en de instellingen (ziekenhuizen, rustoorden, …)
  • de vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers.