Nieuws

 • 8 december 2015
  Werk je in de openbare sector (statutair of contractueel) en ben je op zoek (of ken je iemand die op zoek is) naar een nieuwe uitdaging of ervaring in een vernieuwende werkomgeving?
 • 7 december 2015
  Het project 'Datawarehouse Arbeidsmarkt en sociale bescherming' van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en ondersteund door de FOD Sociale Zekerheid, heeft de award gewonnen in de afdeling 'Beste samenwerking'.
 • 4 december 2015
  Het Rekenhof heeft zijn 'Boek 2015 over de Sociale Zekerheid' voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 • 3 december 2015
  De Verenigde Naties roepen 3 december 2015 uit tot Internationale Dag voor Personen met een Handicap.
 • 1 december 2015
  De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen.