Nieuws

 • 25 augustus 2016
  Van bij zijn oprichting heeft de Raad getracht zijn activiteiten rond twee centrale vraagstukken te organiseren: de evaluatie van de vrijwilligerswet en het streven naar een oplossing voor het toegenomen gebruik van het vrijwilligersstatuut voor de c
 • 4 augustus 2016
  Vanaf van 1 augustus 2016, zijn de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden gelijkgeschakeld. Het minimum gezinspensioen is nu 1.460,45 euro. Voor een alleenstaande 1.168,73 euro.
 • 27 juli 2016
  De ministerraad keurde een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed waarmee het overbruggingsrecht voor zelfstandigen op enkele punten wordt hervormd. Dit maakt deel uit van het sociaal statuut van de zelfstandigen.
 • 20 juli 2016
  De FOD Sociale Zekerheid, het Contact Center van de DG Personen met een handicap en de medische dienst zullen gesloten zijn op 21 en 22 juli.
 • 15 juli 2016
  De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt formuleert 6 concrete aanbevelingen, zoals administratieve vereenvoudiging, het opstellen van een actieplan en het verder zetten van de bewustmaki