Nieuws

 • 3 oktober 2017
  Vorige week sloot BELINCOSOC ism Expertise France het project “Begeleide invoering van de observatie en opvolging van de socialebeschermingsindicatoren” succesvol af.
 • 29 september 2017
  In samenwerking met de Europese Commissie en in het kader van de werkzaamheden van het European Platform Undeclared Work verzamelden op 27 en 28 september in de FOD Sociale Zekerheid deelnemers uit 8 verschillende Europese lidstaten om te leren van d
 • 29 september 2017
  Vinden personen met een handicap al gemakkelijk de weg naar een museum, attractiepark of sportcentrum? Of mist deze doelgroep nog vaak evenementen?
 • 8 september 2017
  In een bijdrage in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (2/2016) onderzochten Michaël Berghman, Nina Donvil en Hans Peeters het gebruik van sociale bijstand door ouderen. Meer specifiek de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO).
 • 18 augustus 2017
  SOCIEUX+ zoekt experten voor korte termijn opdrachten in het buitenland. Naast een specifieke expertise is, naast het Engels, vaak ook kennis van een bepaalde taal vereist.