Nieuws

 • 30 november 2016
  Naar aanleiding van het 40 jarig bestaan van de OCMW’s op 1 januari 2017 organiseert de POD Maatschappelijke Integratie in samenwerking met de verenigingen van steden en gemeenten en nog een hele reeks partners, op donderdag 15 december 2016 een even
 • 18 november 2016
  Op 1 januari 2016 telde ons land 11.267.910 inwoners.Tussen 1994 en 2014 is de levensverwachting met 4,4 jaar gestegen. Een werknemer verdient gemiddeld 3.414 euro bruto per maand.
 • 16 november 2016
  Het Jaarverslag 2016 van het Europees Sociaal Beschermingscomité (SPC) werd in oktober aan de Raad van Ministers van Sociale Zaken aangeboden als meest recente publicatie.
 • 10 november 2016
  De FOD Sociale Zekerheid, het Contact Center van de DG Personen met een handicap en de medische dienst zullen op 11 en 15 november gesloten zijn.
 • 4 november 2016
  De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de hervorming van de financiering van de sociale zekerheid.