Nieuws

 • 1 juni 2016
  In het Jaarverslag 2015 presenteert de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) de genomen beslissingen van het voorbije jaar. Verder bevat het jaarverslag een evaluatie van de Arbeidsrelatiewet.
 • 30 mei 2016
  Op 30 mei werd een akkoord afgesloten tussen de FOD Sociale Zekerheid en de Belgische Technische Coöperatie (BTC) over de internationale samenwerking in het domein van de sociale zekerheid.
 • 17 mei 2016
  Op het ogenblik dat de wet over de rechten van vrijwilligers 10 jaar bestaat, zetten 1,8 miljoen Belgen zich in voor vrijwilligerswerk. De Hoge Raad voor vrijwilligers (HRV) evalueerde de wet en de balans blijkt positief!
 • 13 mei 2016
  De FOD Sociale Zekerheid, het Contact center van de DG Personen met een handicap en de medische dienst zullen gesloten zijn op maandag 16 mei.
 • 12 mei 2016
  De Kamer heeft een resolutie over de opname en de verankering van het recht op sociale bescherming in het Belgisch internationaal beleid goedgekeurd. Daarbij werd de rol van de FOD Sociale Zekerheid (meer bepaald BELINCOSOC) bijzonder gewaardeerd.