Nieuws

 • 15 december 2017
  Op 15 december heeft de Europese Raad groen licht gegeven voor het begin van de tweede fase in de BREXIT onderhandelingen, namelijk de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU).
 • 13 december 2017
  De FOD Sociale zekerheid stelt de nieuwe editie van de ESSOBS-brochure voor. Ze bevat een overzicht van de bijgewerkte cijfers van de Belgische en Europese sociale bescherming.
 • 12 december 2017
  De edities 2016/3 en 4 van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ) zijn gepubliceerd. Je leest er onder meer volgende bijdragen in:
 • 12 december 2017
  Volgens verschillende studies bestaat er een aanzienlijke groep mensen die wel degelijk recht hebben op uitkeringen of tegemoetkomingen maar ze niet aanvragen. Dat fenomeen wordt "non-take up" (NTU) genoemd.
 • 7 december 2017
  Vandaag vergaderen de ministers van de Europese Unie bevoegd voor tewerkstelling en sociale zaken (EPSCO) in Luxemburg om de dossiers te bespreken die het Ests Voorzitterschap heeft voorgesteld.