Nieuws

 • 27 juni 2016
  Waarom vragen mensen in armoede de rechten niet waarop ze beroep kunnen doen? Of waarom verkrijgen ze hun rechten niet wanneer ze deze vragen?
 • 22 juni 2016
  De Federale Adviesraad voor ouderen (FAVO) publiceert haar Jaarverslag 2015, dat een overzicht geeft van zijn werkzaamheden.
 • 16 juni 2016
  Vandaag vergaderen de ministers van de Europese Unie bevoegd voor tewerkstelling en sociale zaken (EPSCO) in Luxemburg om de Europese Raad van 28-29 juni voor te bereiden en de dossiers te bespreken die het Nederlands Voorzitterschap heeft voorgestel
 • 14 juni 2016
  Van 14 tot 16 juni vindt op de hoofdzetel van de VN te New York de jaarlijkse conferentie over het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap plaats (UNCRPD).
 • 9 juni 2016
  De nieuwe versie van onze brochure "Alles wat je altijd wilde weten over de sociale zekerheid" staat nu online. Ze verklaart in duidelijke taal wat je moet weten over de Belgische sociale zekerheid.