Niet tevreden over onze dienstverlening?

Klachten over onze dienstverlening?

Tevreden klanten en het permanent verbeteren van onze dienstverlening is voor ons uiterst belangrijk.

Waarvoor je wel terecht kan:

 • Laat een reactie te lang op zich wachten?
 • Is een medewerker onbeleefd geweest of niet correct tewerk gegaan volgens jou?
 • Vind je de ontvangen informatie onnauwkeurig, onduidelijk?
 • Is de informatie in een van onze publicaties niet duidelijk voor jou?

In dat geval kan je een klacht indienen om je ontevredenheid over onze dienstverlening te uiten. Wij doen er alles aan om je klacht zo vlug mogelijk te behandelen.

Waarvoor je niet terecht kan:

 • Als je een klacht hebt over de inhoud van beslissingen van onze FOD waarvoor er specifieke beroepsprocedures bestaan, moet je die procedures volgen.
 • Voor administratieve en gerechtelijke geschillen met de administratie kan je niet terecht bij de klachtendienst.
 • Voor klachten met betrekking tot de Directie-generaal Personen met een handicap kan je contact opnemen met de klachtendienst van de DG Personen met een handicap.

Hoe dien je een klacht in?

Vermeld steeds:

 • Je voornaam en naam
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres

Behandelingsduur van de klacht

 • Binnen de 10 werkdagen sturen wij je een ontvangstmelding
 • Binnen de 30 kalenderdagen sturen wij je een gemotiveerd antwoord.

Toch nog geen oplossing?

Indien onze interne klachtendienst je niet of onvoldoende heeft kunnen helpen, kan je altijd bij de federale Ombudsman terecht. Hij is onafhankelijk, maakt geen deel uit van de federale administratie en onderzoekt je klacht kosteloos en onpartijdig.

www.federaalombudsman.be