1 oktober: Internationale Ouderendag

1 oktober 2019

In haar resolutie 45/106 van 14 december 1990, heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de eerste oktober uitgeroepen tot Internationale Ouderendag.

Het is het ideale moment om de aandacht te vestigen op de website van de FAVO: de Federale Adviesraad voor Ouderen. De FAVO geeft ouderen inspraak op het federale niveau en heeft de taak van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector over genomen en uitgebreid tot alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren en die de senioren aanbelangen.

Website FAVO