13de editie van de Federale Prijs Armoedebestrijding

4 augustus 2021

Op 4 juli 2008 werd de Federale Prijs Armoedebestrijding in het leven geroepen als een onderdeel van het eerste Federale Armoedebestrijdingsplan. Armoede laat immers onze samenleving niet onbewogen. Veel individuen en organisaties zetten zich in om armoede te bestrijden. Met deze prijs wil de POD Maatschappelijke Integratie dergelijke initiatieven steunen en zo bijdragen tot een warmere samenleving.

De Federale Prijs Armoedebestrijding is vandaag reeds aan haar dertiende jaargang toe. Dit jaar zullen organisaties in de bloemetjes gezet worden die outreachend te werk gaan in hun strijd tegen armoede.

De prijs valoriseert projecten en organisaties die acties ondernemen ter bestrijding van armoede op basis van een innovatieve, versterkende en overdraagbare aanpak.

Kandidaturen kunnen tot en met 5 september 2021 (middernacht) worden ingediend via 

www.armoedeprijs.be