15e Conferentie van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap in New York!

16 juni 2022

Van 14 tot 17 juni werd op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York de 15e conferentie van verdragspartijen bij het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (COSP) gehouden.

De COSP is de grootste mondiale conferentie over handicap en brengt de verdragstaten, VN organisaties, NGO’s en de vertegenwoordigende organisaties van personen met een handicap samen om de opvolging van het Verdrag te bespreken en goede praktijken uit te wisselen. Verder worden er ook de nieuwe leden van het VN expertencomité voor handicap verkozen. Deze zullen volgend jaar een evaluatie maken van de toestand van de rechten van personen met een handicap in ons land.

Dit jaar was het centrale thema van de COSP “Bouwen aan inclusieve en participatieve samenlevingen voor mensen met een handicap in de context van COVID en daarbuiten”.

België was vertegenwoordigd door mevr. Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een Handicap, de Bestrijding van Armoede en Beliris. De ministeriële deelname werd mee voorbereid vanuit onze FOD en bovendien financiert onze FOD de deelname van een vertegenwoordiger van het Belgian Disability Forum.

Als nationaal Coördinatiemechanisme voor het VN-Verdrag staat onze FOD in voor alle vragen over het VN Verdrag in België. Zo ondersteunen we de minister belast met personen met een handicap bij het in de praktijk brengen van het verdrag. Verder staan we in voor de rapportage aan het expertencomité van de Verenigde Naties over de implementatie van het Verdrag in België.

“De COSP was een opportuniteit om de nieuwe acties van ons land ter bevordering van de rechten van personen met een handicap in de verf te zetten, zoals de recente grondwetswijziging en het federaal actieplan handicap. Bovendien was het een gelegenheid voor de minister om met middenveld, VN vertegenwoordigers, en andere buitenlandse ministers van gedachten te wisselen over de uitdagingen in ons land en goede praktijken uit te wisselen.” - Joachim Lommelen, DG Beleidscoördinatie en internationale betrekkingen

Meer informatie