3e Conferentie European Fraud and Error Platform

18 oktober 2016

Op 17 en 18 oktober heeft de 3e jaarlijkse conferentie van het “European Fraud and Error Platform” plaats te Brussel. De nationale contactpersonen van 32 landen verzamelen om informatie uit te wisselen en te overleggen over sociale fraude, misbruik en systematische moeilijkheden bij de coördinatie van sociale 
zekerheidssystemen in Europa.

Gaël Kermarrec en Christophe Zutterman van de FOD Sociale Zekerheid verzorgen een presentatie over data-mining methodes om detacheringsfraude sneller en efficiënter op te sporen. 

Het Platform en de conferentie zijn ontstaan uit het H5NCP project, waarbij H5 verwijst naar de beslissing van de Administratieve Commissie voor de Coördinatie van Sociale Zekerheidssystemen (A.C.C.S.Z.) die de nationale contacten aanduidde. Dit project werd gedurende de periode 2012-2015 uitgevoerd door de FOD 
Sociale Zekerheid in nauwe samenwerking met de Nederlandse projectpartner de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het projectteam werkte een online platform uit waar de nationale contacten vlot informatie kunnen uitwisselen en een richtlijn die de rol en de taken van een contactpersoon beschrijft.

Door het grote succes van het project besloot de Europese Commissie om het platform verder te financieren. Sinds 1 januari 2016 is het Fraud and Error Platform een permanente overlegstructuur waarvan het secretariaat wordt verzorgd door de Europese Commissie. 

Voor meer informatie:

Michiel Van Der Heyden (DG Beleidsondersteuning)
Lid Steering Committee European Fraud and Error Platform
Michiel.VanDerHeyden@minsoc.fed.be

Gerrit Van de Mosselaer (DG Sociale Inspectie)
Belgisch nationaal contactpunt (NCP)
Gerrit.vandemosselaer@minsoc.fed.be