75 Jaar sociale zekerheid: digitalisering

11 februari 2020

De informatie- en communicatietechnologie verandert de socialezekerheidsstelsels en de relatie tussen de overheid en het publiek ingrijpend.

Door sommige processen te automatiseren en andere te bundelen, wordt het gemakkelijker om diensten te leveren, zelfs op grote schaal. Datagestuurde innovatie, mobiele technologie en het internet worden gecombineerd om steeds meer mensen in staat te stellen zichzelf te bedienen.

De digitale revolutie betekent dat de toekomst er voor ons allemaal heel anders uit zal zien.

E-health & MyBEnefits