Aanvullende pensioenen

1 december 2015

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen.

Het voorontwerp van wet bestaat uit twee luiken. Enerzijds zijn er maatregelen die de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen moeten garanderen. Anderzijds zijn er maatregelen die het aanvullende karakter van de tweede pensioenpijler (de extralegale pensioenen) versterken ten opzichte van de eerste pensioenpijler (de wettelijke pensioenen).

Persbericht van de ministerraad