Adviesraad Ouderen: Jaarverslag 2015

22 juni 2016

De Federale Adviesraad voor ouderen (FAVO) publiceert het Jaarverslag 2015, dat een overzicht geeft van zijn werkzaamheden.

In 2015 heeft de FAVO twaalf adviezen uitgebracht. Alle adviezen kwamen er op initiatief van de Raad. Eind 2015 zijn alle commissies gestart met de voorbereiding van een advies over het regeerakkoord en de algemene beleidsnota’s. De FAVO stelt kandidaten voor om de gepensioneerden te vertegenwoordigen in verschillende federale adviesorganen. 

Ondertussen startte de Raad zijn vierde werkjaar. Naast het afwerken van verschillende adviezen over het regeerakkoord en de algemene beleidsnota’s is het nu uitkijken naar de uitwerking van het aangekondigde beleid. De Raad zal de impact van dit beleid nauwgezet blijven opvolgen, conform haar opdracht: adviezen formuleren vanuit de behoeften van ouderen en hun specifieke belangen verdedigen. 

Eind 2016 komt er een einde aan de mandaten van de huidige leden van de Raad. De procedure voor het samenstellen van de nieuwe Raad moet dringend worden opgestart. 

FAVO Jaarverslag 2015