Afronding van het Be with U-project: Slotevent op 25/09

27 september 2023

De FOD Sociale Zekerheid organiseerde, samen met de POD Maatschappelijke Integratie en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) op 25 september een slotevent in het kader van het Be with U-project. Naast de betrokken partners vanuit andere federale en regionale organisaties, nam ook het Directoraat-Generaal voor Structurele Hervorming en Steun (DG REFORM) van de Europese Commissie deel aan het event.

Het Be with U-project werd gefinancierd door de Europese Unie en was een samenwerking tussen de FOD Sociale Zekerheid, de POD Maatschappelijke Integratie, de Service Public de Wallonie Intérieur Action Sociale, IOM en DG REFORM. De algemene doelstelling van het project was het verbeteren van de capaciteit, coördinatie en implementatie van acties voor de opvang en integratie van ontheemden uit Oekraïne, door technische ondersteuning te bieden aan overheidsdiensten in België op twee stromen: overheidsdiensten op federaal en regionaal niveau.

De FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie stapte in het Be with U-project met als doel een betere gegevensverzameling en -uitwisseling over de sociale situatie en integratie van ontheemden uit Oekraïne in België door het creëren van een coördinatiemechanisme tussen stakeholders op verschillende institutionele niveaus in België.

Sinds 30 juni 2022, is er hard gewerkt door het Be with U-projectteam om een dergelijk coördinatiemechanisme op te bouwen. Tijdens de pilootfase, die startte in april 2023, heeft de werkgroep maandelijks vergaderd over data rond het onthaal en de sociale integratie van Oekraïense vluchteling in België.

De vergadering op 25/09 vormde de afsluiter van het BE with U – project en de pilootfase van het mechanisme. Na een lunch, om de banden met alle partners te versterken, werd er vergaderd. Naast een uitwisseling en bespreking rond data tussen de partners, liet de vergadering ook ruimte voor enkele thematische presentaties rond dataverzameling in het kader van de Oekraïense vluchtelingencrisis, en werd er vooruit geblikt op de toekomst van het mechanisme voorbij de pilootfase.