Aftrap voor de projecten voor een beter mentaal welzijn bij de zelfstandigen

Persbericht
29 september 2022

Minister van Zelfstandigen David Clarinval heeft vandaag de aftrap gegeven voor de projecten gericht op de preventie van psychosociale risico’s op het werk, zoals stress en burn-out, bij de zelfstandigen, met de steun van de FOD Sociale Zekerheid.

De voorbije twee jaar hebben de zelfstandigen zwaar geleden onder de maatschappelijke context. Zij werden zwaar op de proef gesteld door achtereenvolgens de Covid-crisis, de overstromingen en vandaag de energiecrisis. Deze crisissen hebben moeilijkheden en onzekerheden met zich meegebracht voor de zelfstandigen. Daarom was het voor David Clarinval, minister van Zelfstandigen, belangrijk dat er naast de maatregelen genomen door de regering in antwoord op de crisis, een reeks acties gesteund wordt om het mentaal welzijn op het werk te bevorderen en zo de psychosociale risico’s te voorkomen die daarmee gepaard gaan.

Concreet heeft David Clarinval, in het kader van het federaal actieplan “Mentaal welzijn op het werk”, in december een projectoproep gelanceerd voor projecten gericht op de preventie van psychosociale risico’s op het werk voor de zelfstandigen. Deze projectoproep was gericht aan de sociale verzekeringsfondsen en beoogde subsidies toe te kennen in de orde van 300.000 euro aan concrete, realistische en praktische initiatieven en projecten bestemd voor alle types van zelfstandigen en gericht op de primaire en secundaire preventie van de psychosociale risico’s verbonden aan hun activiteiten.

Uit de ontvangen kandidaturen werden drie projecten geselecteerd op basis van vooraf bepaalde criteria:

  • Gezond ondernemen | Acerta (Entreprendre sainement) : met dit project wil men de zelfstandige sensibiliseren over de risico’s van langdurige stress, psychosociale belasting en financiële zorgen. Via een autoscan worden de risicofactoren opgespoord en er zijn verschillende stadia voorzien.
  • Icarius - J’entreprends mon bien-être | UCM : de bedoeling van dit project is de Franstalige zelfstandigen uit te nodigen om zich via conferenties, workshops, tests, het delen van goede praktijken en gekalibreerde individuele ondersteuningssessies te wapenen tegen de psychosociale risico’s die hun job met zich meebrengt. Het project heeft tot doel verschillende tests en enquêtes af te nemen bij de zelfstandigen om vooraf hun mate van bewustzijn en de risicofactoren en symptomen die hen treffen te evalueren.
  • Samen sterker ondernemen | Liantis (Entreprendre plus fort ensemble) : dit project bouwt voort op de conclusies die Liantis trok uit het eerdere project “De veerkrachtige zelfstandige” en beoogt zelfstandige ondernemers proactief te sensibiliseren, te informeren en te adviseren over mentale risico’s, op vier stressvolle sleutelmomenten in hun loopbaan. De toegevoegde waarde van een groepscoaching zal worden onderzocht en er zal een welzijnsbarometer worden uitgewerkt.

David Clarinval, minister van Zelfstandigen: “We hebben de neiging om de impact van het werk op de mentale gezondheid van de zelfstandigen te onderschatten. De zelfstandigen, die vaak hun eigen baas zijn, zien soms de tekenen niet van professionele uitputting of overbelasting. Met de lancering van deze tweede fase, willen we hen ondersteunen en hen eraan herinneren dat om hun werk met passie te blijven uitoefenen, alles een kwestie van evenwicht is.”

Meer info?

Pers – FOD Sociale Zekerheid

0473 13 13 29

press@minsoc.fed.be